Watertegels 30x30

Uitvoeringen
Afmeting (cm)Gewicht
(kg)
Stuks
per m2
Velling
Afmeting (cm)Gewicht
(kg)
Stuks
per m2
Velling
5x30x309,52114/4
Structuren
Kleuren
Plaatsingsadvies

Plaatsingsadvies stenen en tegels

Zorg voor een voldoende draagkrachtige fundering met een draagvermogen van =110 MN/m².
Voorzie een straatlaag volgens PTV 411 in functie van de verkeerscategorie.
Voor het bepalen van de voegvulling hanteren we volgende regel: maximale korrelafmeting van 1 mm bij smalle voegen of

0,8 keer de voegbreedte met een maximum van 8 mm.

Hanteer volgende standaardstructuren voor de verschillende verkeerscategorieën.

Houdt bij de plaatsing volgende adviezen in acht.
Voorzie een goede waterafvoer.
Meng stenen uit verschillende pakken steeds van boven naar beneden.
Controleer regelmatig de rechtlijnigheid van de voegen.
Verzaag de stenen nooit kleiner dan de helft. Voorzie, indien u stenen zaagt, steeds een voeg aan de geslepen kant en plaats
hierin een kunststof afstandshouder. Dit om afsplintering te voorkomen.
Veeg een eerste maal in met voegzand, borstel vervolgens het oppervlak proper.
Aftrillen met een trilplaat voorzien van een rubbermat.
Het opvoegen en aftrillen wordt herhaald tot de stenen volledig vastzitten.
Kwaliteit
CE

CE

Onze producten zijn allen CE gecertificeerd. CE is een eigenverklaring van de fabrikant voor producten die onder een Europese Normering vallen. Stradus Infra verklaart voor deze producten de minimumeisen, beproevingsmethodes en controlefrequenties.
BSB

BSB

De producten van Stradus Infra die worden geproduceerd in onze vestigingen in Nederland voldoen allen aan het Besluit Bodemkwaliteit. Deze producten voldoen aan milieueisen die de Nederlandse overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwaliteit heeft opgesteld en dragen het NL®BSB-merk. Download certificaat
to top